Blog firmy EPSILON

Dofinansowanie Start-Up’ów do 5 500 000,00 zł!

RPOWM - malopolska

Do dnia 16 lipca 2019 r. do godziny 15:00 prowadzony będzie nabór w ramach poddzialania 3.4.3 Dotacje dla  MSP – wczesna faza rozwoju,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, gdzie będzie można starać się nawet o 5 500 000,00 zł dofinansowania na projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – Dział Inwestycji:

Krzysztof Janik

tel. 501 753 492

e-mail: k.janik@epsilonbiznnes.pl

Dofinansowanie projektów w ramach konkursu Badania na rynek

badania-na-rynek-page_żródło

UWAGA!

Od dziś tj. 25 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu Badania na rynek – konkurs ogólny, miasta średnie lub dostępność plus finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie możliwym jest pozyskanie dofinansowania nawet powyżej 100 mln zł.

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Konkursy przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które: Czytaj Dalej…

Kolejny sukces naszej firmy – pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój dziedzictwa kulturowego

Kolejny sukces naszej firmy – pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój dziedzictwa kulturowego

Miło nam poinformować, iż odnieśliśmy kolejny sukces w pozyskiwaniu dofinansowań dla inwestycji w ramach Rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego – Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Uchwałą nr 263/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z dnia 23 lutego 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania 18 projektów, wśród których znalazł się projekt naszego klienta – Komitetu Kopca Kościuszki – RPMP.06.01.01-12-0104/16 „Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. Kościuszko – bohater wciąż potrzebny w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj Dalej…

Pozyskaliśmy dofinansowanie na innowacje technologiczne

Jest nam miło poinformować, iż został rozstrzygnięty konkurs do poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). W ramach tego działania spośród 407 zgłoszonych projektów dofinansowanie przyznano jedynie 133, wśród których znalazł się projekt opracowany przez EPSILON Księgowość i Inwestycje Sp. z o.o.

.

Pozyskaliśmy dofinansowanie na innowacje technologiczne

.

Lista rankingowa projektów w ramach II konkursu dla
poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Dotacje dla firm województwa małopolskiego

Dotacje dla firm województwa małopolskiego

Unia Europejska daje możliwość rozwoju istniejącym już firmom na rynku oraz świeżym, krótko działającym. Jest to działania 3.4.4 dla firm istniejących na rynku dłużej niż 24 m-ce oraz 3.4.3. dla firm istniejących mniej niż 24 m-ce. Jeśli prowadzisz prace B+R lub masz wynalazek, który został zgłoszony do patentu lub jest już chroniony patentem to ten program jest dla Ciebie. Poniżej przedstawiamy, krótkie informacje dotyczące działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4.4 oraz 3.4.3.Dotacje dla MŚP.

Czytaj Dalej…