Fundusze europejskie – nabór wniosków!

 

źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=563056512525754&set=a.142289671269109

07.02.2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania  „Ścieżka SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.  Na dofinansowanie projektów w pierwszym naborze przeznaczono aż 4,45 mld zł.

Działanie ma na celu kompleksowe wsparcie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności ma wzmacniać zdolności badawczo – rozwojowe i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Dodatkowo możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Innymi słowy, Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów. Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Moduły można realizować w powiązaniu lub mogą być realizowane niezależnie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie od 21 lutego 2023 r. do 09 maja 2023 r. do godz. 16:00.

Kolejny nabór już od 10.05.2023 r. do 30.06.2023 r.

Epsilon Księgowość i Inwestycje sp. z o.o. przygotuje dla ciebie kompleksowo dokumentację aplikacyjną.  Następnie przeprowadzi cię przez wszystkie etapy naboru, aż do  zawarcia umowy o dofinasowanie. W dziedzinie Fundusze europejskie mamy ponad 15 letnie doświadczenie!

Podsumowując, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Podst.inf_Scieżka_SMART_FENG

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Ścieżka SMART – PARP