Blog firmy EPSILON

Fundusze europejskie – nabór wniosków!

 

źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=563056512525754&set=a.142289671269109

07.02.2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania  „Ścieżka SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.  Na dofinansowanie projektów w pierwszym naborze przeznaczono aż 4,45 mld zł.

Działanie ma na celu kompleksowe wsparcie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności ma wzmacniać zdolności badawczo – rozwojowe i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Dodatkowo możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Innymi słowy, Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów. Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Moduły można realizować w powiązaniu lub mogą być realizowane niezależnie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie od 21 lutego 2023 r. do 09 maja 2023 r. do godz. 16:00.

Kolejny nabór już od 10.05.2023 r. do 30.06.2023 r.

Epsilon Księgowość i Inwestycje sp. z o.o. przygotuje dla ciebie kompleksowo dokumentację aplikacyjną.  Następnie przeprowadzi cię przez wszystkie etapy naboru, aż do  zawarcia umowy o dofinasowanie. W dziedzinie Fundusze europejskie mamy ponad 15 letnie doświadczenie!

Podsumowując, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Podst.inf_Scieżka_SMART_FENG

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Ścieżka SMART – PARP

Jak prawidłowo kalkulować koszty i przychody firmy?

faktury

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania wielu formalności. Przedsiębiorca musi przede wszystkim prowadzić ewidencję swoich przychodów oraz kosztów, co jest podstawą do wyliczenia wysokości podatku dochodowego, składek ZUS, a także podatku VAT. Aby jednak obliczenia były poprawne, należy kierować się kilkoma zasadami. Czytaj Dalej…

Na co zwracać uwagę wybierając formę prawną firmy?

wybieranie formy prawnej

Każdy przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą, musi wybrać jej formę organizacyjno-prawną. Co do zasady, prawo pozostawia w tym przypadku dużą swobodę. Warto jednak wcześniej zapoznać się z dostępnymi możliwościami, aby podjąć trafny wybór. Czytaj Dalej…