Dofinansowanie Start-Up’ów do 5 500 000,00 zł!

RPOWM - malopolska

Do dnia 16 lipca 2019 r. do godziny 15:00 prowadzony będzie nabór w ramach poddzialania 3.4.3 Dotacje dla  MSP – wczesna faza rozwoju,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, gdzie będzie można starać się nawet o 5 500 000,00 zł dofinansowania na projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – Dział Inwestycji:

Krzysztof Janik

tel. 501 753 492

e-mail: k.janik@epsilonbiznnes.pl