Dofinansowanie projektów w ramach konkursu Badania na rynek

badania-na-rynek-page_żródło

UWAGA!

Od dziś tj. 25 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach konkursu Badania na rynek – konkurs ogólny, miasta średnie lub dostępność plus finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie możliwym jest pozyskanie dofinansowania nawet powyżej 100 mln zł.

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Konkursy przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

WARTOŚĆ PROJEKTU (KOSZTY KWALIFIKOWANE) od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.

Dofinansowanie do 70 % (Małopolskie – 50 %) na:

 • wydatki inwestycyjne:
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – Dział Inwestycji:

Krzysztof Janik

tel. 501 753 492

e-mail: k.janik@epsilonbiznnes.pl