Kolejny sukces naszej firmy – pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój dziedzictwa kulturowego

Kolejny sukces naszej firmy – pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój dziedzictwa kulturowego

Miło nam poinformować, iż odnieśliśmy kolejny sukces w pozyskiwaniu dofinansowań dla inwestycji w ramach Rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego – Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Uchwałą nr 263/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z dnia 23 lutego 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania 18 projektów, wśród których znalazł się projekt naszego klienta – Komitetu Kopca Kościuszki – RPMP.06.01.01-12-0104/16 „Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. Kościuszko – bohater wciąż potrzebny w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

.

Kwota projektu: 11 029 904,92 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 8 967 402,38 zł

Kwota dofinansowania: 6 277 181,64 zł

p

***

p

Więcej o realizacji dofinansowanej inwestycji można obejrzeć
na kanale Telewizji Małopolskiej: