Inwestycje grafika mająca na celu zobrazowanie o czym jest tekst

Inwestycje

Inwestycje z Epsilon K&I to:

W ramach współpracy z Epsilon K&I masz możliwość nie tylko pozyskać środki na realizację pomysłu.  Ponad to również otrzymasz pomoc w realizacji i rozliczeniu każdej inwestycji.

Pozyskiwanie funduszy

Pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój i inwestycje dla Twojej firmy. Przede wszystkim ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przygotowujemy kompletną dokumentacji aplikacyjną umożliwiającej pozyskanie dofinansowania na wybrane przedsięwzięcie w ramach danego programu/działania/operacji.

Zarządzanie inwestycją i projektami

Przede wszystkim pozyskane środki należy zawsze właściwie wydać oraz rozliczyć z poszanowaniem procedur i wytycznych obowiązujących w danym programie. W ramach usługi zarządzania projektami uzyskasz u nas pomoc przy proceduralnej, merytorycznej i finansowej obsłudze projektu.  Przede wszystkim zgodnie z uwarunkowaniami umowy o dofinansowanie projektu oraz procedurami obowiązujących w ramach konkretnego programu.

Co więcej, jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów na rynku, jeśli nie jedynym, który w ramach zarządzania projektem lub oddzielnie jest w stanie świadczyć na najwyższym poziomie unikalną usługę tzw. pre kontroli. W ogólnym znaczeniu polega na kontroli zgodności realizowanych projektów z wymogami umowy o dofinansowanie, procedurami finansowym, prawem zamówień publicznych, czy też procedurami konkurencyjności zamówień. Ma na celu wskazanie punktów wrażliwych, określenie nieprawidłowości oraz braków formalnych w realizowanym projekcie. Ponadto, służy do usunięcia nieprawidłowości lub wskazania działań korygujących. Także opracowania ewentualnych interpretacji legislacyjnych niwelujących stwierdzone uchybienia lub ich minimalizacji. Wszystko to po to aby jak najlepiej przygotować projekt/inwestycję do kontroli zewnętrznej.  W konsekwencji  uniknąć zbędnego i przykrego obowiązku zwrotu otrzymanych czy też przyznanych środków.

Studia wykonalności, biznesplany i wnioski

Nasza oferta obejmuje opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania, kredytu lub pożyczki na planowane przedsięwzięcie. Przede wszystkim:

Projekty budowalne i nadzór inwestorski

Współpracujemy z najlepszymi architektami, projektantami oraz inspektorami nadzoru na rynku. Usługę tę oferujemy jako niezbędną do tego aby naszą ofertę można było nazwać kompleksową. Wykonamy projekt budowlany, program funkcjonalno – użytkowy, kosztorys inwestorki oraz przedmiar robót. Nie tworzymy tych opracowań tylko i wyłącznie w biurze, ale zawsze staramy się aby dokumenty projektowe odzwierciedlały rzeczywistość, a co najważniejsze spełniały Twoje oczekiwania co do efektu planowanego zamierzenia.

Inwestycje to również wysokiej jakości nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych branżach. Ewentualnie w połączeniu z innymi usługami możemy stać się twoim inwestorem zastępczym lub menagerem kontraktu.