Co rozumieć pod pojęciem optymalizacji podatkowej?

optymalizacja podatkowa

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ponosi wiele obciążeń podatkowych i związanych z podatkami. Bez względu na to, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też duże przedsiębiorstwo, istnieje szereg obowiązków, jakie trzeba spełnić, aby uniknąć przykrych konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego czy innych podmiotów uprawnionych do otrzymywania podatków.

Niestety podatki wpływają też negatywnie na sytuację majątkową, a przede wszystkim płynność przedsiębiorstw. Aby ograniczyć ich niekorzystne skutki, warto wdrożyć stosowne działania z zakresu optymalizacji podatkowej.

Optymalizacja podatkowa — na czym polega i czy jest legalna?

Optymalizacja podatkowa często określana jest potocznie jako “oszczędzanie na podatkach”. Rzeczywiście cel tych działań ma docelowo przyczynić się do oszczędności, jednak nie powinny wynikać one z prób bezprawnego zaniechania zobowiązań podatkowych czy unikania ich. Profesjonalna optymalizacja wykonywana jest zgodnie z literą prawa, aby podatnik nie naraził się na negatywne konsekwencje swojego postępowania.

Optymalizacja może być przeprowadzona w trzech podstawowych obszarach i polegać na:

  • unikaniu obowiązku podatkowego (jednak nie łamiąc przepisów prawa),
  • minimalizowaniu zobowiązań podatkowych,
  • opóźnieniu terminu płatności podatku lub dostosowaniu go możliwości przedsiębiorcy.

Czynności z zakresu optymalizacji podatkowej mogą być całkowicie legalne. Przykładem tego jest zmiana formy opodatkowania na korzystniejszą dla przedsiębiorcy. Może tak być w przypadku przejścia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasady ogólne lub z progresywnej skali podatkowej na podatek liniowyInną formą działań z zakresu optymalizacji jest korzystanie z przysługujących zwolnień podatkowych czy ulg. O ile więc świadome i celowe uchylanie się od obowiązkowego uiszczania podatków jest nielegalne, o tyle odpowiednio zaplanowane i zgodne z literą prawa korzystanie z przywilejów podatkowych i dostępnych rozwiązań może być korzystne dla przedsiębiorcy.

Jak przeprowadzić optymalizację podatkową?

Do przeprowadzenia korzystnej optymalizacji podatkowej potrzeba przede wszystkim aktualnej wiedzy i stosownych umiejętności. Z tego też powodu zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego, które zapewnia wsparcie specjalistów z EPSILON. Działania z zakresu optymalizacji pomogą zmniejszyć poziom obciążeń podatkowych, co może poprawić stabilność finansową firmy.

Trzeba przy tym pamiętać, że profesjonalnie zrealizowana optymalizacja podatków jest zjawiskiem całkowicie pozytywnym i polega na sumiennym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, ale tylko do wymaganego prawem poziomu. Oznacza to, że przedsiębiorca płaci tyle, ile rzeczywiście musi, korzystając przy tym ze wszystkich przysługujących mu przywilejów.