Zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to ewidencja księgowa, w której ujmowane są wszystkie przychody oraz koszty związane z prowadzoną działalnością. Stanowi podstawę wyliczania zaliczek na podatek dochodowych przez firmy korzystające z zasad ogólnych lub podatku liniowego. W KPiR zapisywane są wszelkie operacje gospodarcze, daty, kwoty, a także komentarze i uwagi. Każde zdarzenie ma swój numer porządkowy. Przychody i koszty z danego okresu mogą być w łatwy sposób sumowane, dając pełny obraz sytuacji finansowej danej firmy.

Dla specjalistów do spraw księgowości prowadzenie takiej ewidencji jest stosunkowo proste i przejrzyste. Dla przedsiębiorców jednak precyzyjne i zgodne z zasadami wprowadzanie danych do KPiR może być nie tylko skomplikowane, ale i bardzo czasochłonne. Dlatego też bardzo często najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia biuraksięgowego. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) to jedna z usług świadczonych przez EPSILON.

Kto zobligowany jest do prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa na osobach fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Oprócz tego jest to forma ewidencji przeznaczona dla spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. W przypadku przekroczenia tego limitu podmioty te są zobowiązane do prowadzenia księgowości spółek, czyli pełnych ksiąg rachunkowych.

Jak wygląda KPiR?

Schemat oraz zasady prowadzenia KPiR są dokładnie określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Księga składa się z 16 kolumn, z czego każda z nich przeznaczona jest do wpisywania konkretnych danych dotyczących m.in. kontrahentów, dokumentów stanowiących podstawę wpisu, wartości sprzedanych towarów bądź usług, wydatków, koszty uboczne itd. Podstawą wprowadzanych danych do KPiR są wszelkiego rodzaju dokumentów poświadczające przychody i koszty, np. faktury, rachunki, dowody wewnętrzne.