Nasz zespół

Agnieszka Janik – Prezes Zarządu

– Prawnik
Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług księgowych i doradztwa prawnego dla firm. W zawodzie pracuję ponad 15 lat, więc niewiele wyzwań i problemów w tej branży jest w stanie mnie zaskoczyć. Zarządzam 3 podmiotami gospodarczymi, w tym spółką Epsilon Księgowość i Inwestycje Sp. z o.o. oraz stanowię istotne zaplecze merytoryczne w zakresie wiedzy i doświadczenia prawnego, księgowego i inwestycyjnego zarówno dla Klientów spółki, podmiotów powiązanych jak i pracowników. Na bieżąco poszerzam wiedzę z zakresu rachunkowości, funduszy europejskich, prawa handlowego i powiązanych dziedzin.
Ponadto mam na swoim koncie kilkadziesiąt stworzonych projektów, biznes planów, analiz zwieńczonych sukcesami w postaci przyznanego dofinansowania. W swojej karierze pozyskałam znaczne środki dla naszych klientów w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, takich jak: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne, w tym zwłaszcza dla Małopolski i Podkarpacia. Prywatnie należę do zespołu ekspertów gospodarczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansowuje projekty innowacyjne.

Krzysztof Janik – Wiceprezes Zarządu

Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Finanse. Dodatkowo ukończyłem podyplomowo Zarządzanie, Rachunkowość i Finanse oraz Master of Public Administration. W trakcie swojej kariery zawodowej odbyłem liczne kursy i szkolenia, wśród których warto wymienić kilka najważniejszych:

 • Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych,
 • Nowa ustawa o finansach publicznych,
 • Zasady gospodarki środkami unijnymi z uwzględnieniem nowej ustawy o finansach publicznych,
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście gospodarowania środkami UE,
 • Korzystanie ze środków unijnych w ujęciu księgowym i podatkowym oraz zasady ich rozliczania,
 • Ewidencja księgowa i rozliczanie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE,
 • Rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej,
 • Podatek VAT od projektów unijnych dla beneficjentów publicznych,
 • Analiza kosztów i korzyści projektu współfinansowanego z funduszy UE,
 • Menager zarządzania kosztami inwestycji budowlanej,
 • Procedura przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem kontroli projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych,
 • Rola, zadania i metodyka pracy kontrolerów projektów unijnych w nowym okresie programowania,

Swoje doświadczenie zdobywałem pracując dla Instytucji Zarządzających programami wydatkującymi i rozliczającymi środki europejskie, a więc dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zajmując się prowadzeniem kontroli końcowych zrealizowanych projektów, poświadczałem bądź też nie ich prawidłową realizację oraz możliwość wypłacenia bądź zatrzymania przyznanych środków. Mam na swoim kącie ponad 200 przeprowadzonych kontroli końcowych projektów, głownie inwestycyjnych, ale również i tzw. projektów „miękkich” w zakresie finansowo – księgowym, merytorycznym oraz zgodności z prawem zamówień publicznych lub konkurencyjności zamówień. Rozliczanie końcowe projektów realizowanych ze środków europejskich pozwoliło mi uzyskać pełną, kompletną i całościową wiedzę na temat procesów inwestycyjnych, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych oraz unijnych, a także innych istotnych dziedzin życia gospodarczego. Swoje umiejętności i predyspozycje szlifowałem także jako Dyrektor Biura w prężnie rozwijającej się firmy zajmującej się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych oraz doradztwem w zakresie realizacji inwestycji. Jestem autorem licznych projektów, biznesplanów, studiów wykonalności, wniosków i analiz, dzięki którym udało się uzyskać zewnętrzne wsparcie finansowe. Z sukcesem rozliczyłem kilkanaście inwestycji korzystających ze wsparcia zewnętrznego. Zajmowałem się rozwiązywaniem istotnych i trudnych problemów niejednokrotnie ratując znaczne środki finansowe.

Ponadto współpracujemy z licznymi specjalistami i podmiotami uzupełniającymi wachlarz naszych usług, gwarantującymi najwyższą jakość i profesjonalizm.