Zmiany składek ZUS od 1 stycznia 2018r.

Zmiany składek ZUS od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. w składkach ZUS nadejdą znaczne zmiany. Ma to stanowić zachętę dla osób chcących rozpocząć wykonywanie własnej działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy.

p

Całość działań jest skutkiem wprowadzania zapisów Konstytucji Biznesu, o której pisaliśmy w poprzednim artykule:

Zmiany składek ZUS od 1 stycznia 2018r.

***

Obecnie planuje się, że od 1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzona:

.

1. ULGA NA START

Ulga na start polega na całkowitym zwolnieniu z opłacania składek społecznych ZUS przez okres 6 miesięcy, a później przez 2 lata płacenia niższych (preferencyjnych) składek ZUS.

Dotyczy ona:

  • Osób fizycznych otwierających firmę,
  • Firmy otwieranej przez osobę fizyczną po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej pełnych 5 lat.
  • Osoba fizyczna w ramach swojej działalności nie świadczy takiego samego zakresu czynności jakie wykonywała u obecnego lub byłego pracodawcy, u którego pracowała w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

.

Zmiany składek ZUS od 1 stycznia 2018r.

.

2. DROBNA DZIAŁALNOŚĆ BEZ REJESTRACJI

Drobna działalność (tj. miesięczne przychody do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie wymaga zakładania działalności. Zatem, jeśli w ciągu miesiąca osoba zajmująca się np. drobnym handlem lub udzielająca korepetycji nie przekroczy w 2017r. przychodów w wysokości 1000 zł nie będzie uznawana za przedsiębiorcę i nie jest zobowiązana do założenia działalności gospodarczej oraz odprowadzania z niej comiesięcznych składek ZUS.

.

Zmiany składek ZUS od 1 stycznia 2018r.

.

3. NIŻSZE SKŁADKI ZUS

Zapowiadana zmiana zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy osiągający do 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia przychodu miesięcznie (na 2017 r. limit to 5000 zł przychodu) płacić będą składkę ZUS stanowiącą ok. 15-20% zarobionej kwoty.

Należy pamiętać, że chodzi o kwotę przychodu, a nie dochodu. A zatem kwotę stanowiącą wartość sprzedaży niepomniejszoną o koszty.

.

4. JEDNO KONTO SKŁADEK ZUS

Obecnie występuje cztery różne konta bankowe do opłacania ZUS (tj. składek społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy / Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych). Ta sytuacja ma się zmienić. Od stycznia 2018 r. ma istnieć jeden rachunek, na który będzie odprowadzana cała kwota należnych składek.

.

epsilon