KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady

KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady

Stało się o niej głośno w momencie, kiedy wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił jej najważniejsze cele podczas Kongresu 590, twierdząc, że „uwolni potencjał polskich firm”. Czy aby na pewno? Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady Konstytucji…

.

1. DROBNA DZIAŁALNOŚĆ BEZ REJESTRACJI

Drobna działalność (tj. miesięczne przychody do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie wymaga zakładania działalności. Zatem, jeśli w ciągu miesiąca osoba zajmująca się np. drobnym handlem lub udzielająca korepetycji nie przekroczy w 2017r. przychodów w wysokości 1000 zł nie będzie uznawana za przedsiębiorcę i nie jest zobowiązana do założenia działalności gospodarczej oraz odprowadzania z niej comiesięcznych składek ZUS.

.

KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady

.

 2. CO NIE JEST PRAWEM ZABRONIONE,
JEST DOZWOLONE

W obszarach niejasnych i nieuregulowanych prawem przedsiębiorca ma zyskać większą swobodę kierunków swojego działania, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów. Mówi się tutaj o domniemaniu uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganiu faktycznych wątpliwości w działalności na korzyść prowadzącego firmę. Pragnę przypomnieć, że propagowana w Konstytucji Biznesu zasada in dubio pro tributario, a więc rozstrzygania spornych kwestii na korzyść podatnika została wprowadzona do polskiego prawa podatkowego 1 stycznia 2016r. Każdy przedsiębiorca niestety wie, jak ona marnie działa w praktyce z uwagi na to, że nie zawsze wiadomo, w jaki sposób skutecznie powołać się na tę zasadę w sporze z fiskusem.
Możliwe, że Konstytucja przyniesie zmianę w tym zakresie… Jak podkreślano to do urzędników będzie należało udowodnienie przedsiębiorcy winy, a nie na odwrót.

.

3. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Zgodnie z tą zasadą urząd nie będzie mógł nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń i wymagań, jak np. żądanie dokumentów, którymi już dysponuje. Jednak zasada proporcjonalności odnosi się głównie do kar, które mają być wymierzane zgodnie do ważności popełnionego czynu.
Pewien człowiek pod Łodzią za wycięcie drzewa na własnej posesji dostał 175 tys. zł kary. Gdzie tu proporcjonalność czynu do kary? Ja jej nie widzę – zastanawiał się Morawiecki.

.

4. POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA URZĘDÓW

W tym zakresie Konstytucja przewiduje założenia takie, jak:

  • Każdy przedsiębiorca będzie mógł ocenić jakość obsługi urzędów.
  • Prowadzenie odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa spowodowane ich zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
  • Udzielanie informacji przez organ w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.

.

5. ULGA NA START

Ulga na start polega na całkowitym zwolnieniu z opłacania składek społecznych ZUS przez okres 6 miesięcy. Dotyczy ona:

  • Osób fizycznych otwierających firmę,
  • Firmy otwieranej przez osobę fizyczną po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej pełnych 5 lat.
  • Osoba fizyczna w ramach swojej działalności nie świadczy takiego samego zakresu czynności jakie wykonywała u obecnego lub byłego pracodawcy, u którego pracowała w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

.

KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady

.

6. LIKWIDACJA NUMERU REGON

W kontaktach z urzędami przedsiębiorca będzie posługiwał się jedynie numerem NIP. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

.

7. RZECZNIK PRZEDSIĘBIORCÓW

Ma być organem interwencyjnym w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. Na wniosek Rzecznika, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik Przedsiębiorców będzie miał również uprawnienia do wstrzymania dowolnej kontroli, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo.

.

KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady

.

8. KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I PRZEDSIĘBIORCÓW

Będzie instytucją stanowiącą stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców, poprzez np. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

.

9. BEZTERMINOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Obecnie zawieszenie działalności wynosi maksymalnie 2 lata. Jeśli po tym czasie przedsiębiorca nie odwiesi działalności wówczas Urząd sam go wykreśla z rejestru i następuje zamknięcie działalności.
Niektórzy przedsiębiorcy zawieszają działalność na dłużej niż 2 lata – zapis w Konstytucji Biznesu daje im spokojnie samemu zdecydować o dacie zamknięcia firmy, bez obawy, że urząd zrobi to za nich.
Konstytucja biznesu nie narzuca daty zamknięcia firmy, jednak określa, że zawieszenie działalności musi trwać co najmniej 30 dni.

.

10. TRANSAKCJE GOTÓWKOWE PONIŻEJ 15 000 ZŁ

Dokonywanie płatności lub ich przyjmowanie przez firmę na rzecz innej może odbywać się jedynie do kwoty poniżej 15 000zł. Powyżej tej kwoty transakcja taka musi zostać uregulowana w formie bezgotówkowej (przelewu).

.

KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady

.

Więcej szczegółów w zakresie Konstytucji Biznesu można przeczytać
na serwisie polskiego rządu

 

Źródła:
Konstytucja biznesu
Fotografie: strona Ministerstwa Rozwoju

 

.

KONSTYTUCJA BIZNESU – najważniejsze zasady