Rola księgowości w prowadzeniu firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadząc firmę, bez względu na branżę, w której działamy, nie unikniemy obowiązku prowadzenia księgowości. Możemy wybrać zewnętrzne biuro rachunkowe lub utworzyć odpowiedni dział czy stanowisko w przedsiębiorstwie. Na czym polega obsługa księgowa? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawowym zadaniem księgowych jest prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych firmy w sposób rzetelny, a więc odpowiadający rzeczywistości. W księdze prowadzona jest ewidencja dokonywanych operacji oraz aktywów i pasywów firmy. W sposób chronologiczny zapisuje się w niej zyski i straty, należności i zobowiązania oraz wszelkie inne elementy pozwalające ustalić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dzięki poprawnej i systematycznie prowadzonej ewidencji można łatwo ocenić i skontrolować majątek firmy. Księga rachunkowa stanowi też podstawę dla sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych.

Kompleksowa księgowość firmy

Bieżącaksięgowość przedsiębiorstwa to jednak nie tylko księgi rachunkowe. Księgowi zajmują się także prowadzeniem dokumentacji podatkowej oraz pośredniczeniem w kontaktach z takimi instytucjami jak na przykład US, ZUS czy GUS. Księgowość obejmuje również sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby wewnętrzne lub dla zewnętrznych instytucji. Biuro księgowe może dla nas także przygotować analizy finansowe, urzędowe pisma oraz opinie z zakresu doradztwa podatkowego. Wszystko zależy od tego, na jakiego dostawcę usług księgowych się zdecydowaliśmy. Podsumowując, księgowość to po pierwsze bieżąca ewidencja oraz dokumentacja przychodów i rozchodów. Z drugiej zaś strony, wsparcie w prowadzeniu firmy poprzez optymalizację kosztów czy doradztwo w kwestiach finansowych. Znaczenie księgowości dla funkcjonowania firmy jest ogromne.