Pozyskaliśmy dofinansowanie na innowacje technologiczne

Jest nam miło poinformować, iż został rozstrzygnięty konkurs do poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). W ramach tego działania spośród 407 zgłoszonych projektów dofinansowanie przyznano jedynie 133, wśród których znalazł się projekt opracowany przez EPSILON Księgowość i Inwestycje Sp. z o.o.

.

Pozyskaliśmy dofinansowanie na innowacje technologiczne

.

Lista rankingowa projektów w ramach II konkursu dla
poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne