Planowane zmiany w podatku VAT. Czego się spodziewać?

zmiany w podatku VAT

Niektórzy przedsiębiorcy mogą spodziewać się zmian z zakresu podatku VAT już od lipca tego roku. Natomiast na rok 2022 przewidziano wiele reform w ramach programu Nowy Ład oraz SLIM VAT 2. Jakie zmiany czekają vatowców?

MOSS i OSS 

Od 1 lipca 2021 roku wejdą zmiany związane z rozszerzeniem procedury MOSS i utworzeniem tzw. procedury OSS (One Stop Shop). Zgodnie z jej ustaleniami rozliczeniu podlegać będą dostawy towarów dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oaz inne usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy. Sprzedaż wysyłkową zastąpi wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich. Podatnicy, którzy ułatwiali dokonanie sprzedaży towarów spoza UE lub przez podmioty bez siedziby w UE na rzecz osób fizycznych, muszą teraz pobierać i płacić podatek VAT od dokonanej sprzedaży.

Zmiany w zwolnieniach podatkowych 

Od 1 lipca na terenie całej UE zostanie zlikwidowane zwolnienie z podatku VAT dla importu przesyłek o wartości do 22 euro. Równocześnie wprowadza się zwolnienie dla importu towarów w przesyłkach o wartości poniżej 150 euro, które jest bezpośrednio uzależnione od zadeklarowania VAT w ramach nowej szczególnej procedury importu IOSS. Natomiast przy braku rozliczania w IOSS wprowadza się uproszczoną procedurę dla zgłaszających towar organom celnym. Pojawi się także możliwość wystawiania faktur w formie u strukturyzowanej, które będą otrzymywane i wysyłane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktury (KSeF). Nowa forma e-Faktur stanie się obowiązkowa od 2023 roku.

Zmiany w obiegu dokumentów TAX FREE 

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT możliwy jest zwrot podatku od towarów i usług podróżnym, czyli tzw. TAX FREE. W ten sposób turyści zwiedzający Polskę mogą uniknąć podwójnego opodatkowania wynikłego z zakupu towaru w jednym państwie oraz konsumpcji w innym. Obecnie funkcjonuje papierowy obieg dokumentów księgowych i paragonów. Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym zostaną zobowiązani do wystawiania i rejestrowania dokumentów elektronicznych poprzez Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE. Będzie on dostępny w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedsiębiorca powinien wskazać miejsce, gdzie dokonał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE. Nie jest przy tym wymagane dołączanie paragonu z kasy rejestrującej.

SLIM VAT 2 

Jest to pakiet, który ma na celu wprowadzić szereg uproszczeń w procedurach podatkowych od towarów i usług. Niektóre obowiązki ciążące na przedsiębiorcach mają zostać wyeliminowane lub ukrócone jak np. wskazywanie przyczyny korekty faktur oraz występowanie duplikatów. Wydłuży się także możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki. Do tego zwiększy się elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT. Kolejnym ułatwieniem ma być zniesienie ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Oznacza to, że będzie można je stosować np. wtedy, gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. Ponadto ma zostać zniesiony limit kilometrów dotyczący odliczenia VAT za przejazdy. Do tej pory za fakturę uznaje się bilety na odległość przekraczającą 50 km.

Pakiet SLIM VAT 2 ma również poprawić płynność finansową firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Będzie można przekazywać środki między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach. Powstanie także możliwość płacenia z rachunków VAT składek na KRUS. Do tego mają pojawić się ułatwienia dotyczące odliczenia VAT na samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej czy łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami. W planach jest także uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT. Czas na skorzystanie z ulgi na złe długi będzie wydłużony z 2 do 3 lat.