Kadry i płace zobrazowanie graficzne w celu wizualizacji tematu wpisu

Kadry i płace

Kadry i płace z Epsilon K&I to po prostu więcej czasu i spokoju dla twojego biznesu. Prowadzenie spraw związanych z kadrami i płacami w firmie to zajęcie czasochłonne, ale i dość uciążliwe dla przedsiębiorców. A im liczniejsza grupa zatrudnionych, tym więcej obowiązków. Dlatego też warto zdecydować się na współpracę z profesjonalnymi biurami rachunkowymi, które zapewniają kompleksową obsługę. Innymi słowy weźmiemy na siebie znaczną część obsługi kadrowo płacowej. To znaczy sprawy pracownicze – wypłaty, rozliczenia z ZUS i US.

Przede wszystkim kadry i płace w Epsilon K&I to:

  • przygotowywanie, rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • czynności związane z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy,
  • sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
  • rozliczanie urlopów, delegacji itp.,
  • kierowanie na wymagane badania lekarskie,
  • dopełnianie kwestii związanych z rozliczeniami ZUS,
  • wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń,
  • przygotowanie i wysyłanie deklaracji PFRON.

Tym samym oddając w nasze ręce kwestie związane z obsługą kadrowo-płacową będziesz miał pewność, że wszystkie czynności dopełnione zostaną fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim jest to spore ułatwienie, a jednocześnie oszczędność czasu. W efekcie nie trzeba samodzielnie zajmować się żmudnym, a często skomplikowanym opracowywaniem dokumentacji, umów, akt personalnych czy rozliczaniem z urzędami. Podsumowując kwestiami związanymi z osobami zatrudnionymi w firmie zajmie się biuro rachunkowe, a ty będziesz mógł całkowicie skupić się na rozwoju swojego biznesu.