Pozyskiwanie funduszy

W ramach tej usługi pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój i inwestycję dla Twojej firmy. Siłą rzeczy mowa jest przede wszystkim o bezzwrotnych środkach pochodzących z Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, ale w przypadku braku takiej możliwości jesteśmy w stanie zawsze zaproponować inne dogodne dla Ciebie rozwiązania. Usługa obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie dofinansowania na wybrane przedsięwzięcie w ramach danego programu/działania/operacji. Zazwyczaj podstawę stanowi przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, czyli wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności, ewentualnie biznes planem oraz wymaganych załączników. Napiszemy dla Ciebie wymagany wniosek, studium lub biznes plan oraz przygotujemy wymagane załączniki, a także pomożemy w uzyskaniu innych niezbędnych dokumentów. U nas uzyskasz merytoryczną pomoc przy skompletowaniu całego, gotowego do złożenia w danym naborze, wniosku aplikacyjnego oraz niezbędną wiedzę, która da Ci świadomość czym są w ogóle fundusze europejskie i jak się do nich zabrać. Na bieżąco śledzimy przygotowania rządu do nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, toteż jesteśmy w stanie już teraz udzielać informacji i pomóc Wam zaplanować przyszłe inwestycje pod kątem pozyskania środków finansowych z nowych programów. Aby pozyskać w przyszłości dofinansowanie, należy już teraz poznać swoje możliwości i się do nich przygotować!

Pamiętaj również, iż usługa ta zawsze może zostać w miarę potrzeby uzupełniona pozostałymi usługami świadczonymi przez nasza firmę!