Od 2019 r wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Składka ZUS

.

Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców. Warto sprawdzić, jakie składki i w jakiej wysokości przedsiębiorca będzie musiał co miesiąc odprowadzić na konto ZUS z tytułu prowadzenia działalności…

.

Zmiana wysokości składek wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co prowadzi do podwyższenia podstawy oskładkowania. Dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne, a także ubezpieczenie zdrowotne. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

.

Pierwszą wyższą składkę ZUS przedsiębiorca
opłaci do 10-go lub 15-go lutego 2019 r.
za miesiąc styczeń 2019 r.

.

.Przedsiębiorca jest objęty jedną z trzech form:

  • Ulga na start – po spełnieniu odpowiednich warunków, przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną przez okres 6 miesięcy od otwarcia działalności. Forma ta dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców rozpoczynających działalność po upływie 60 miesięcy (5 lat) od zamknięcia wcześniejszej oraz nie świadczących takich samych czynności, jakie wykonują na umowie o pracę dla obecnego lub byłego pracodawcy.
  • Peferencyjnymi (niższymi) składkami ZUS – stosowane terminowo przez okres 2 lat przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy lub osoby, które rozpoczynają działalność po upływie 60 miesięcy (5 lat) od zamknięcia wcześniejszej.
  • Pełnymi (dużymi) składkami ZUS – płacone przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata (nie kwalifikują się do preferencyjnych składek ZUS).
  • Małym ZUS – od 2019 r. w rzeczywistości firm pojawiła się nowa forma oskładkowania. Jeśli przychód przedsiębiorcy w 2018 r. wyniósł do 63 000 zł, a sam przedsiębiorca opłacał pełny (duży) ZUS to do 8 stycznia 2019 r. mógł skorzystać z tej formy oskładkowania (spełniając również inne warunki np. nie prowadząc działalności na karcie podatkowej). Również z tej formy będą mogły skorzystać osoby, które w trakcie roku 2019 będą przechodzić na duży ZUS, spełniając odpowiednie warunki.

.

Niektórzy przedsiębiorcy – po spełnieniu określonych warunków – mogą skorzystać z możliwości opłacania jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie muszą płacić składek społecznych, FP).

.

Składka ZUS

.

***

.

epsilon