Najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez przedsiębiorców

podatki

Prowadzenie księgowości to w dzisiejszych czasach niełatwe zadanie. Z tego też powodu wielu przedsiębiorców, którzy sami są księgowymi w swoich firmach, regularnie popełnia różnego rodzaju błędy podatkowe. Jakie są te najczęstsze oraz jak łatwo ich uniknąć?

Błędy w rozliczeniach

Różnego rodzaju pomyłki formalne w rozliczeniach podatkowych to chleb powszedni dla urzędników. Często wynikają one z nieuważności, choć mogą pojawiać się również w skutek niewiedzy, np. co do konieczności wspólnego rozliczania podatku ze współmałżonkiem. Takie pomyłki zawsze wymagają rychłego skorygowania.

Oczywiście błędy tego typu da się łatwo wyeliminować, dzięki współpracy z księgowymi. Co ważne, można zrobić to również zdalnie, dzięki usłudze księgowości internetowej, którą realizujemy również w ramach naszej działalności. Dzięki temu niezależnie od lokalizacji, można skorzystać z naszej pomocy.

Nieprawidłowy sposób rozliczania podatku dochodowego

Kolejnym częstym błędem jest niewłaściwe rozliczanie podatku dochodowego. Jest to bowiem nie tylko skala (17 lub 32 proc.), ale również podatek liniowy (19 proc.) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tego ostatniego, nie każdy przedsiębiorca może się jednak dzięki niemu rozliczać. Ograniczenie opodatkowania na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy, wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy ryczałtowej, działalności z zakresu:

  • prowadzenia aptek,
  • kupna i sprzedaży wartości dewizowych, czyli kantorów wymiany walut,
  • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, za wyjątkiem tych, które wytwarzają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Nie jest on dostępny dla przedsiębiorców, których przychody w poprzednim roku osiągnęły wartość co najmniej 2 miliony euro. Wykluczeniem są także określone typy działalności i takie wyłączenie obejmuje m.in. prowadzących apteki i lombardy.

Nieprawidłowe zaklasyfikowanie kosztów

Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów, to stanowią one dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważną kwestię. To bowiem dzięki nim firma może zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, przy czym trzeba pamiętać, aby kwoty te były uzasadnione. W przypadku ich naginania, np. zaliczania określonych wartości wbrew obowiązującym przepisom, urząd skarbowy może je zdyskwalifikować.

Niewystawianie faktur lub rachunków

Zgodnie z ustawą o VAT, przedsiębiorca ma obowiązek wystawiania faktur lub rachunków. Zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy mogą ignorować tę konieczność, jednak w takiej sytuacji trzeba liczyć się nawet z karą grzywny.

Jak widać na przedsiębiorców czyha naprawdę wiele potencjalnych błędów w prowadzeniu księgowości. Uniknąć ich można przede wszystkim dzięki współpracy z ekspertami w tej dziedzinie, co obecnie jest naprawdę wygodne, również dzięki kontaktowi przez Internet, niezależnie od miejsca zamieszkania i specyfiki działalności gospodarczej.