Na czym polega pełna księgowość?

form działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, jednak jej forma i zakres zależą od kilku czynników. Dla niektórych firm obowiązkowa jest tzw. pełna księgowość. Wyjaśniamy, na czym ona polega i kto ją musi prowadzić.

Kogo obowiązuje pełna księgowość?

Metoda uproszczonej księgowości jest, zgodnie z nazwą, dużo łatwiejsza dla przedsiębiorcy. W zasadzie można z taką ewidencją poradzić sobie samemu, bez profesjonalnych księgowych. Jednak nie w każdym przypadku jest ona dozwolona. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełną księgowość zobowiązane są prowadzić: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Oprócz formy działalności kryterium jest też przychód – jeśli w roku poprzednim nie przekroczył w przeliczeniu 2 milionów euro, nie mamy obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Na czym polega pełna księgowość i czemu ona służy?

Pełna księgowość jest najbardziej skomplikowanym, ale i dającym najpełniejszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa sposobem prowadzenia księgowości. Wymaga rzetelnego ewidencjonowania każdej operacji finansowej. W ramach pełnej księgowości przedsiębiorca musi prowadzić księgi rachunkowe uwzględniające aktywa i pasywa oraz obroty i salda. Rejestrowane są wszystkie operacje finansowe, ale także stan majątku. W rezultacie łatwo jest sprawdzić źródła finansowania inwestycji czy poziom zobowiązań firmy. Organy państwowe mogą dzięki temu skuteczniej kontrolować firmy o dużych dochodach, a z kolei udziałowcy tych firm – łatwiej podejmować decyzje w zakresie inwestycji. Pełna księgowość, choć skomplikowana, daje więc korzyści także samym przedsiębiorcom.