Jak sporządzić dobry biznesplan?

biznesplan

Marzysz o własnej firmie? A może już podjąłeś pewne kroki na drodze do realizacji tego marzenia? Niezależnie od tego, ile formalności udało Ci się już załatwić, na pewnym etapie będziesz musiał zmierzyć się z napisaniem biznesplanu.Biznesplan to nic innego jak streszczenie długoterminowych i krótkoterminowych celów działalności, opisanie strategii funkcjonowania firmy oraz określenie narzędzi, za pomocą których uda się osiągnąć zamierzania biznesowe w przyszłości. Prawidłowe sprecyzowanie planu działalności zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowań i dotacji, a także pozwala zweryfikować, czy początkowe wizje przedsiębiorstwa dają szansę na osiągnięcie zysku. W poniższym artykule podpowiadamy, co powinno się znaleźć w biznesplanie i jak prawidłowo go napisać.

Zasady dotyczące pisania biznesplanu

Każdy biznesplan musi zawierać szczegółowe informacje o działalności. Ważne jest to, by był napisany zrozumiałym, ale urzędowym językiem, co bywa nie lada wyzwaniem dla osób, które po raz pierwszy mają styczność ze sporządzaniem tego rodzaju dokumentów. Niekiedy nieoceniona okazuje się więc pomoc firm, które specjalizują się w sporządzaniu wniosków i pism urzędowych. Doświadczenie fachowców z pewnością pomoże Ci w poprawnym sformułowaniu treści, niemniej jednak napisanie części zasadniczej wiąże się z pisemnym sprecyzowaniem Twoich wizji, dlatego to Ty powinieneś wiedzieć, co musi się znaleźć w treści. Prawidłowo napisany biznesplan musi zawierać:

  • Opis przedsięwzięcia – w którym konieczne jest przedstawienie informacji dotyczących nazwy przedsiębiorstwa, rodzaju działalności, danych adresowych, życiorysów właścicieli, celów i misji działalności oraz posiadanych zasobów finansowych,
  • Krótką charakterystykę przedsiębiorstwa – odnoszącą się do opisu oferowanych produktów i usług,
  • Analizę rynku – zawierającą krótki opis branży i szczegółową ocenę konkurencji wraz z określeniem grupy docelowej i charakterystyką potencjalnego konsumenta,
  • Charakterystykę strategii marketingowej i kanałów komunikacji – w której kluczową rolę odgrywa opis działań przedsiębiorstwa, które wpłyną na osiągnięcie zysku, a także wybór form reklamy i promocji działalności,
  • Opis struktur organizacyjnych – w odniesieniu do rozplanowania zatrudnienia i ogólnej organizacji firmy wraz z określeniem obowiązków poszczególnych pracowników,
  • Analizę finansową – która konkretyzuje wysokość kosztów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności oraz precyzuje prognozy zysków i strat w przyszłości. W analizie finansowej można umieścić także informacje na temat źródeł finansowania działalności, analizy progu rentowności, stopy wzrostu zainwestowanego kapitału czy przyszłych zapotrzebowaniach na kapitał.
  • Plan realizacji działań – wraz z opisem konkretnych terminów działań, które będą podejmowane na poszczególnych etapach działalności i określeniem wykorzystywanych w tym celu narzędzi oraz przedstawieniem wizji dotyczącej przyszłej działalności,
  • Podsumowanie – zawierające powtórzenie najważniejszych celów i korzyści wynikających z rozpoczęcia działalności przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na aspekty, które mogą nieść ryzyko niepowodzenia.

O czym warto pamiętać przy pisaniu biznesplanu?

Jeśli w swoim biznesplanie umieścisz wszystkie wymienione wyżej informacje, istnieje duża szansa na to, że dokument zostanie pozytywnie rozpatrzony. Przy czym musisz pamiętać o tym, by w biznesplanie przedstawiać wyłącznie prawdziwe informacje. Nie ma sensu tworzyć planów, które nie znajdą odzwierciedlenia w rzeczywistości lub też będą generować więcej strat niż zysków. Ponadto nierzeczywiste dane nie przekonają instytucji do udzielenia dofinansowań czy dotacji, dlatego, jeśli chcesz być wiarygodny, przedstaw konkretne dane w załącznikach. Możesz umieścić w nich np. wyliczenia dotyczące analizy rynku czy też własne certyfikaty lub dane patentowe.