Jak przygotować firmę do kontroli urzędowej?

Regulacje prawne dotyczące kontroli

Z pewnością samo słowo kontrola wzbudza we właścicielach przedsiębiorstw ogromny strach. Oczywiście każda ze stron w niej uczestniczących powinna znać swoje prawa i obowiązki, niestety w praktyce okazuje się, że tak nie jest. Warto więc dokładnie się przygotować, zanim w naszej firmie rozpocznie się kontrola.

Regulacje prawne dotyczące kontroli

Wszystkie przepisy dotyczące przeprowadzanych w firmie kontroli ujęte zostały w ustawie o swobodzie gospodarczej. Za kontrolę urzędową uznaje się wszelkie czynności przeprowadzane przez odpowiednie podmioty, które mają na celu weryfikację stanu obecnego ze stanem postulowanym. Znajomość obowiązujących przepisów daje przedsiębiorcom szansę m.in. na skuteczną analizę dokumentacji. 

Przygotowanie do kontroli urzędowej może odbywać się przy udziale wyspecjalizowanych doradców. Nie dostosowanie się do pewnych aspektów, wynikających z ustawy, może mieć wiele negatywnych skutków. Oczywiście istnieją kontrole przeprowadzane przez specjalistyczne urzędy, które nie podlegają zapisom znajdującym się w wyżej wymienionej ustawie.

Czas trwania urzędowej kontroli

Z pewnością każdy przedsiębiorca zastanawia się, jak długo może trwać urzędowa kontrola. Oczywiście limit kontroli w danym roku jest ściśle określony i zależy w dużej mierze od wielkości firmy. Określając wielkość podmiotu, niezbędne jest posiadanie danych, na temat ilości zatrudnionych w poprzednich dwóch latach osób oraz wysokości rocznego obrotu netto.

W mikroprzedsiębiorstwach kontrola może trwać maksymalnie przez 12 dni roboczych, a w przypadku małych przedsiębiorstw jest to 18 dni roboczych w ciągu roku. 24 dni robocze może zająć kontrola w średnich firmach. Z kolei w pozostałych jednostkach kontrola urzędowa w ciągu roku nie może przekroczyć 48 dni roboczych. Wbrew pozorom te informacje są naprawdę ważne.