Jak prawidłowo kalkulować koszty i przychody firmy?

faktury

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania wielu formalności. Przedsiębiorca musi przede wszystkim prowadzić ewidencję swoich przychodów oraz kosztów, co jest podstawą do wyliczenia wysokości podatku dochodowego, składek ZUS, a także podatku VAT. Aby jednak obliczenia były poprawne, należy kierować się kilkoma zasadami.

Działalność gospodarcza a koszty i przychody

Na samym wstępie należy wyjaśnić, co oznaczają tytułowe pojęcia. Ich właściwie rozumienie przełoży się bowiem na poprawność rozliczeń. Posiłkując się przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że:

  • przychody – to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń;
  • koszty uzyskania przychodów – to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W jaki sposób ewidencjonować koszty i przychody działalności gospodarczej?

Zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się skorzystać w tym celu z usług specjalistów. Dużą popularnością cieszy się obecnie e-księgowość dla firm, która gwarantuje dużą wygodę we współpracy z księgowym. Jeżeli jednak zdecydujesz się kalkulować te wartości samodzielnie, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Poprawna kalkulacja prowadzi do otrzymania tzw. rachunku wyników, który jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami. W tym przypadku może powstać strata lub zysk. Z pierwszą możliwością mamy do czynienia, gdy koszty przewyższają przychody. Zysk jest zaś wypracowany w sytuacji odwrotnej.

Powyższa różnica jest zarazem dochodem, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta wartość wyznacza z kolei kwotę składek ZUS. W tym kontekście szczególne znaczenie ma składka zdrowotna, której wysokość od 2022 roku uzależnione jest właśnie od dochodu.