Jak będziemy płacić składki ZUS od nowego roku?

Jak będziemy płacić składki ZUS od nowego roku?

Od 1 stycznia 2018 r. ZUS zamiast trzech rachunków ogólnych dla wszystkich, wprowadza indywidualne rachunki składkowe dla płatników. Jak będziemy płacić składki ZUS od nowego roku?

.

O zmianach, które chce przeprowadzić ZUS pisaliśmy we wcześniejszym artykule:

.

Jak będziemy płacić składki ZUS od nowego roku?

.

Obecnie chcemy się przyglądnąć kwestii indywidualnych rachunków bankowych dla płatników.

p

W 2017 r, płatnicy opłacają składki ZUS na trzy oddzielne rachunki:

  • jeden rachunek na ubezpieczenie społeczne,
  • drugi: na ubezpieczenie zdrowotne
  • trzeci: na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

p

Od nowego roku ma to ulec zmianie… W momencie zgłoszenia się jako płatnik składek ZUS, urzędnik wygeneruje i przydzieli jeden, indywidualny numer rachunku składkowego dla płatnika. Informację o wygenerowanym numerze rachunku ZUS niezwłocznie przekaże płatnikowi składek w postaci papierowej za pośrednictwem poczty jako przesyłkę rejestrowaną lub (w przypadku płatników posiadających profil informatyczny w ZUS) – udostępni numer rachunku w systemie ePUAP.

W przypadku płatników, którzy rozliczają składki w odrębnych deklaracjach ZUS wygeneruje numer rachunku dla każdego z zakresów numerów deklaracji.

p

UWAGA!

Dla istniejących (zgłoszonych) już płatników ZUS do 31 grudnia 2017 r. wygeneruje numery rachunków składkowych i zaewidencjonuje je na kontach płatników składek wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek. Zatem, do końca 2017 r. ZUS jest zobowiązany przekazać każdemu płatnikowi informacje o numerze jego rachunku składkowego.

Jeśli działający i zarejestrowani już płatnicy do końca 2017 r. nie otrzymają informacji o numerze rachunku składkowego są zobowiązani zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o przekazanie informacji w tym zakresie.

p

Numery rachunków składkowych wygenerowane przez ZUS będą aktywne od 1 stycznia 2018 r.

p

 

epsilon