Dotacje dla firm województwa małopolskiego

Dotacje dla firm województwa małopolskiego

Unia Europejska daje możliwość rozwoju istniejącym już firmom na rynku oraz świeżym, krótko działającym. Jest to działania 3.4.4 dla firm istniejących na rynku dłużej niż 24 m-ce oraz 3.4.3. dla firm istniejących mniej niż 24 m-ce. Jeśli prowadzisz prace B+R lub masz wynalazek, który został zgłoszony do patentu lub jest już chroniony patentem to ten program jest dla Ciebie. Poniżej przedstawiamy, krótkie informacje dotyczące działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4.4 oraz 3.4.3.Dotacje dla MŚP.

p

1. Termin naboru

31.12.2016 – 21.02.2017

p

2. Charakterystyka działania

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. Wdrożenie prac B+R:
 1. Wdrożenie wynalazku:
 • Zgłoszonego do patentu.
 • Chronionego patentem.

p p

3. Typy projektów

3.4.4. – Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

***

3.4.3.– Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

p

4. Minimalna i maksymalna wartość projektu

Działanie 3.4.4.:

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikacyjnych wynosi 500tyś.,
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikacyjnych wynosi 25 mln.

p

Działanie 3.4.3.:

 1. Maksymalna wartość wydatków kwalifikacyjnych wynosi 10 mln.

p

5. Minimalny wkład własny

45% – wymagany wkład własny

p

6. Maksymalny poziom dofinansowania – procentowo

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi – 55%

p

7. Maksymalny kwota dofinansowania

3.4.4. – Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 13,7 mln.

3.4.3. – Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5,5 mln.

p

8. Merytoryczne kryteria wyboru

 • Ochrona środowiska – 2pkt (max)
 • Potencjał rynkowy – 12pkt (max)
 • Inteligentne specjalizacje (RIS) – 6 pkt (max)
 • Wzrost zatrudnienia – 0pkt lub 2pkt (max)
 • Obniżony o 5% i więcej poziom dofinansowania –  0pkt lub 2pkt (max)
 • Stan przygotowania – 0pkt, 6pkt lub 9pkt (jeśli posiada wszystkie pozwolenia)
 • Uzyskano dofinansowanie na B+R z programu 1.2.1, 1.2.3 lub 2.2A – 0pkt lub 2pkt (max)
 • Należy do Klastra – 0pkt lub 1pkt (max)

p

9. Koszty kwalifikowane

 • Zakup nowych środków trwałych.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje).
 • Zakup nieruchomości do 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.
 • Roboty budowlane do 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych .

p

10. Koszty niekwalifikowane to m.in.:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Używane środki trwałe.
 • Usługi doradcze i inne usługi pośrednie (w tym koszty osobowe).