Wstęp do parku liniowego – niższa stawka VAT

Wstęp do parku liniowego – niższa stawka VAT

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłoszonego 3 lutego 2017 r. usługa parku liniowego jest opodatkowana stawką VAT równą 8% (I FSK 567/15), a nie 23%.

p

Spór o stawkę VAT

Niższą stawkę VAT równą 8% ustawa przewiduje dla:

  • Usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (bez względu na symbol PKWIU),
  • Usług wstępu na imprezy sportowe (bez względu na symbol PKWiU)
  • Pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na symbol PKWiU)

Wątpliwości co do możliwości zastosowania 8-procentowej stawki VAT pojawiały się w przypadku usług wstępu (tj. sprzedaż biletów, karnetów) m.in. na siłownię, solarium, saunę, do parku linowego, czy klubu fitness. Wynikało to z faktu, że od dłuższego czasu organy podatkowe powołując się na słownikową definicję pojęcia “wstęp” konsekwentnie zajmowały stanowisko, że usługi w zakresie wstępu należy opodatkować stawką 23%. Urzędy Skarbowe stwierdzały, że pojęcie “wstęp” należy rozumieć jako możliwość wejścia “gdzieś”, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń. Dopiero samo korzystanie z atrakcji może uprawniać do stosowania obniżonej stawki VAT.

WSA w Gliwicach był innego zdania i stwierdził wówczas, że wstęp nie może oznaczać biernego zachowania nabywcy. 3 lutego br. stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że nie ma żadnych podstaw do zawężania definicji słowa “wstęp” tylko do biernego przebywania na terenie rozrywki.

p

W związku z powyższym wstęp do parku linowego, na siłownię, czy klubu fitness umożliwiające klientowi indywidualnemu lub grupie skorzystanie z danych atrakcji podlega opodatkowaniu stawką VAT równą 8%, rozumianą jako korzystanie z usług związanych z rozrywką i rekreacją.

.

epsilon