Sprzedaż samochodu rozliczanego „kilometrówką”…

Sprzedaż samochodu rozliczanego kilometrówką…

Czy samochód prywatny, używany do celów również firmowych, który chcemy sprzedać będzie musiał być opodatkowany w firmie? Zdania były różne, w końcu Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko…

p

Wielu przedsiębiorców używa w działalności swoich prywatnych pojazdów, prowadząc przy tym ewidencję przebiegu pojazdu tzw. „kilometrówkę”. Problem pojawiał się w momencie sprzedaży takiego pojazdu… czy zbyt takiego samochodu należy traktować, jako sprzedaż prywatną (sprzedawcą jest osoba fizyczna) – wystawiając umowę kupna-sprzedaży, czy raczej jako przychód w firmie (sprzedawcą jest przedsiębiorca i wówczas należy wystawić fakturę sprzedaży, będącą przychodem do opodatkowania)?

Ministerstwo Finansów w swojej ostatniej interpretacji podało, że odpłatne zbycie samochodu osobowego, którego koszty eksploatacji były rozliczane na podstawie tzw. „kilometrówki” nie są przychodem w firmie. Samochód prywatny, częściowo używany jako pojazd do podróży, w celach firmowych jest traktowany jako pojazd osoby fizycznej (nie przedsiębiorcy).

***

 p

A co z przepisami podatkowymi..?

p

Art. 14 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy PIT wskazuje, że przychodem w firmie jest sprzedaż składników majątku, podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością firmy. Powyższy przepis odnosi się do składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Dodatkowo w art. 23 st. 1 pkt. 46 ustawy o PIT przedstawiony został przypadek samochodu, którego podatnik nie ujmuje w ewidencji środków trwałych, rozliczając koszty na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu tzw. „kilometrówki.” Mając to na uwadze należy uznać, że przepisy wskazują istnienie pojazdów, które są użytkowane w firmie długoterminowo, ale nie powodują obowiązku wpisu do ewidencji środków trwałych pod warunkiem prowadzenia ewidencji ich przebiegu.

A skoro tak, to sprzedaż samochodu prywatnego, do którego prowadzona była „kilometrówka” jest sprzedażą dokonaną przez osobę fizyczną na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W związku z tym że nie ma tu zastosowania Art. 14 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy PIT – gdyż przychodem w firmie są te środki trwałe (pojazdy), które podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych.

p

 

epsilon