Sprawdź ubezpieczenie zdrowotne swoich bliskich…. zgłoś wstecznie

Sprawdź ubezpieczenie zdrowotne swoich bliskich…. zgłoś wstecznie

Dzięki tegorocznej ustawie, jeśli zapomniałeś zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego to możesz to zrobić do 12 kwietnia 2017 r. ze wsteczną datą nie ponosząc konsekwencji w postaci kary, czy otrzymania w późniejszych latach rachunku z NFZ za koszty leczenia bliskiej osoby.

.

Ustawa zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dała możliwość tzw. wstecznego zgłoszenia członków rodzin (art. 5 ustawy). Oznacza to, że jeśli ktoś zapomniał zgłosić członka rodziny np. dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego pod siebie to do 12 kwietnia 2017 r. może uporządkować tę sprawę  zgłaszając go do ubezpieczenia zdrowotnego ze wstecznymi datami bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Takiej możliwości już nie będzie po 12 kwietnia 2017 r.

Oczywiście, „wsteczne zgłoszenie członka rodziny” jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy  prawo do rejestracji przysługiwało, jednak z jakichś powodów nie nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

„NFZ nie będzie wszczynał postępowań o zwrot kosztów wobec osób, którym świadczeń udzielono przed dniem wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że osoby dokonają zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 90 dni od dnia jej wejścia życie, tj. najpóźniej do 12 kwietnia 2017 r.”

Z informacji NFZ wynika, że wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia powinien dokonać płatnik, aktualny dla osoby ubezpieczającej w okresie, dla którego zgłoszenie jest dokonywane.

Szczegółowe informacje dla Krakowa i okolic można uzyskać pod adresem:
NFZ w Krakowie ul . Stefana Batorego 24, 33-332 Kraków.

Warto sprawdzić swoją sytuację i dokonać ewentualnych uporządkowań w tym zakresie.

.

epsilon