Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2018 r.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców. Warto sprawdzić, jakie składki i w jakiej wysokości przedsiębiorca będzie musiał co miesiąc odprowadzić na konto ZUS z tytułu prowadzenia działalności…

.

Zmiana wysokości składek wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co prowadzi podwyższenia podstawy oskładkowania. Dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP, a także ubezpieczenie zdrowotne. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

.

Przedsiębiorca jest objęty jednym z dwóch form:

  • Peferencyjnymi (niższymi) składkami ZUS – stosowane terminowo przez okres 2 lat przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy lub osoby, które rozpoczynają działalność po upływie 60 miesięcy (5 lat) od zamknięcia wcześniejszej.
  • Pełnymi (dużymi) składkami ZUS – płacone przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata (nie kwalifikują się do preferencyjnych składek ZUS).

.

Niektórzy przedsiębiorcy – po spełnieniu określonych warunków – mogą skorzystać z możliwości opłacania jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie muszą płacić składek społecznych, FP, FGŚP).

.

Dodatkowo, przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r. będą płacić za wszystkie składki jednym przelewem na swoje, indywidualne konto…

..

epsilon