PIT-28 i inne zeznania roczne – złóż do 31 stycznia

PIT-28 i inne zeznania roczne – złóż do 31 stycznia

Do 31 stycznia 2018 r. (środa) należy złożyć PIT-11, PIT-8AR, PIT-28, PIT-4R. Sprawdź, czy musisz składać te dokumenty do fiskusa i jak wydłużyć termin składania niektórych?

.

PIT-28 – termin złożenia: do 31 stycznia

PIT- 28 jest zeznaniem rocznym składanym przez ryczałtowców, czy osoby osiągające przychody z tzw. prywatnego najmu, którzy wybrali tę formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

31 styczeń 2018 r. jest również ostatnim dniem zapłaty fiskusowi podatku ryczałtu za grudzień 2017 r. (przy rozliczaniu miesięcznym) albo za IV kwartał 2017 r. (przy rozliczani kwartalnym).

PIT-28 można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do Urzędu Skarbowego na formularzu w wersji 20.

 .

PIT-4R – termin złożenia: do 31 stycznia

Każdy pracodawca składa do Urzędu Skarbowego roczną informację o wpłaconych miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. podatek od wynagrodzenia pracownika: PIT-4).

PIT-4R można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do Urzędu Skarbowego na formularzu w wersji 6.

.

PIT-8AR – termin złożenia: do 31 stycznia

Jeżeli firma odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%. Przedsiębiorca składa do urzędu tylko PIT-8AR i nie ma obowiązku informować o tym zatrudnionego pracownika/zleceniobiorcy. W konsekwencji dla osób objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zakład pracy nie wystawia dokumentu PIT-11.

PIT-8AR można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do Urzędu Skarbowego na formularzu w wersji 6.

 .

PIT-11 – termin złożenia: do 31 stycznia lub 28 luty

PIT-11 jest roczną informacją sporządzaną przez pracodawcę, który odprowadzał od pracowników/zleceniobiorców zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak np. PIT-37, czy PIT-36.

PIT-11 sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden przekazujemy pracownikowi, czy zleceniobiorcy do 28 lutego 2018 r.

.

Drugi egzemplarz PIT-11 przesyłamy do Urzędu Skarbowego. Termin jego złożenia jest różny i zależy od formy, w jakiej składamy dokument:

  1. Pracodawca, który rozlicza samodzielnie nie więcej niż 5 podatników ma obowiązek wysłać PIT-11 w terminie:
    – w formie papierowej do 31 stycznia 2018 r., lub
    – przez internet do 28 lutego 2018 r.
  2. Pracodawcy, który zatrudniają i rozliczają więcej niż 5 pracowników lub korzystają z usług biura rachunkowego składają PIT-11 do urzędu skarbowego do 28 lutego 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

.

 PIT-11 składamy na formularzu w wersji 23.

.

epsilon