Opłata recyklingowa 2018 r. – sprzedaż toreb foliowych

Opłata recyklingowa 2018 r. – sprzedaż toreb foliowych

Jednorazówki, reklamówki, siatki, czy torby foliowe od 1 stycznia 2018 nie mogą być darmowe. Sprawdź dlaczego?

..

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby foliowe z tworzywa sztucznego nie mogą być oferowane przez sprzedawców za darmo. Za wydanie torby foliowej sprzedawca naliczy klientowi tzw. opłatę recyklingową w wysokości 20 groszy za jedną siatkę.

.

Opłata recyklingowa 2018 r. – sprzedaż toreb foliowych

.

Zwolnione z opłaty recyklingowej są jedynie bardzo lekkie toby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów; pod warunkiem, że będą one używane ze względów higienicznych lub do pakowania żywności spożywczej luzem jak np. warzywa, owoce, ryby, wędliny itp.

Należy zauważyć, że torby o grubości poniżej 15 mikrometrów nie służące do ww. celów podlegają opłacie recyklingowej (np. torby, do których pakowane są śrubki, nakrętki, gwoździe, materiały biurowe itp.).

Opłata rycklingowa jest traktowana jak zwykła sprzedaż i sprzedawcy będący czynnymi podatnikami VAT są zobowiązani opodatkować ją stawką VAT w wysokości 23%. Zatem, przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT powinni sprzedawać torebki foliowe w wysokości 25 groszy/sztukę (20 groszy netto + 23% VAT).

Należy zaznaczyć, że opłata recyklingowa może być pobierana od nabywcy torby na zakupy jako opłata podstawowa albo doliczona do obowiązującej już ceny torby. Zatem, jeśli przedsiębiorca torby folie nie wydaje za darmo to do swojej opłaty za nie dolicza dodatkowo opłatę recyklingową. Natomiast, jeśli sprzedawca wydaje reklamówki za darmo to pobiera od klienta jedynie opłatę recyklingową.

Jak ustalić roczną wysokość opłaty recyklingowej i kiedy ją odprowadzić?

Ministerstwo Finansów zakłada, że opłatę recyklingową ustala się na podstawie informacji z faktury i paragonu mnożąc liczbę sprzedanych toreb i stawkę opłaty za 1 sztukę reklamówki (0,20zł).

Opłatę recyklingową należy uiścić do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Pieniądze wpłynął na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska.

Po raz pierwszy opłatę recyklingową trzeba będzie przekazać do 15 marca 2019 r.
Na chwilę obecną rachunek bankowy nie został jeszcze utworzony.

Szacuje się, że z tytułu opłaty recyklingowej za 2018 r. budżet może wzbogacić się o ćwierć miliarda złotych.

.

Czy tylko w Polsce jest pobierana taka opłata?

Nie. Kraje takie jak np. Bułgaria, Wielka Brytania, Irlandia, Łotwa, czy Węgry stosują już tę opłatę. Jak wynika z obserwacji tych krajów wprowadzenie tej opłaty w dużym stopniu skłoniło konsumentów do ograniczenia używania torebek foliowych. Zakłada się, że i w Polsce zmniejszy się ich wykorzystanie. W rezultacie mniej torebek foliowych będzie trafiać na składowiska odpadów, co powinno przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

.

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r. poz. 2056)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U. 2017 r. poz. 2389)

.

epsilon

.

.