Sporządzenie wniosków i pism urzędowych

Świadczymy usługi nie tylko związane stricte z rachunkowością i obsługą księgową, ale też specjalizujemy się w sporządzaniu wniosków i pism urzędowych. W tym obszarze oferujemy pomoc w tworzeniu różnego rodzaju pism, do wszelkiego typu urzędów oraz wniosków, których napisanie może przysporzyć wiele trudności. Prowadząc księgowość spółek, regularnie aktualizujemy wiedzę, która pozwala nam rozwiązać problemy różnej skali – od tych najprostszych, po najbardziej skomplikowane. Problemy z ich zredagowaniem mogą wynikać nie tylko z braku znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Częstym problemem jest fakt, iż korespondencja z urzędami wymaga posługiwania się językiem oficjalnym, odznaczającym się estetyką pisma, która nie tylko tworzy wizerunek nadawcy, lecz także wpływa na prawidłowość i termin załatwienia spraw.

Z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie przygotujemy pisma i wnioski urzędowe, które cechuje wysoki stopień sformalizowania komunikatu zarówno w obszarze merytorycznym, jak i wizualnym.