Nowy banknot 500 zł w obiegu od lutego 2017r.

Nowy banknot 500 zł w obiegu od lutego 2017r.
500 zł

Najprawdopodobniej już od lutego 2017 r. do naszych portfeli trafi nowy banknot o nominale 500zł, na którym będzie widniał wizerunek Jana III Sobieskiego. Wstępnie NBP zapowiedziało wydrukowanie 50 milionów tych banknotów.

.

NBP zgodnie z harmonogramem prowadzi prace nad wprowadzeniem do obiegu banknotu 500zł. Zgodnie z przedstawianą argumentacją wprowadzenie banknotu jest konieczne z uwagi na  „wzrost zainteresowania w społeczeństwie wysokimi nominałami” oraz to, że  „blisko 63% wszystkich polskich banknotów pozostających w obiegu gotówkowym stanowi banknot o nominale 100zł, zaś „Drugim ilościowo (ponad 13%) pozostaje banknot o nominale 200zł”. Ponadto jak zapewnia prof. Marek Belka (prezes NBP do 20.06.2016) – Jednym z celów NBP jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego obrotu gotówkowego w Polsce, który będzie odpo­wiadał na zapotrzebowanie obywateli i przedsiębiorstw. Wprowadzenie do obiegu banknotu 500zł wpisuje się w realizację tego zadania. W pierwszych latach banknot 500zł będzie służył głównie do przechowywania zapasu strategicznego w NBP, będzie więc rzadko spotykany w obiegu. Nowy nominał pozwoli jednak obniżyć koszty zamawiania i przechowywania zapasu strategicznego w banku, czego efektem będą m.in. oszczędności w funkcjonowaniu NBP. Tę strategię działania kontynuuje obecny prezes NBP Adam Glapiński.

Z  argumentacją NBP nie zgadza się Ministerstwo Rozwoju. Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński wysłał w grudniu 2016r. do NBP pismo, w którym apelował o zaniechanie prac nad banknotem 500-złotowym z uwagi na fakt, iż wysokie nominały są  często wykorzystywane do działań przestępczych.  Za takim podejściem przemawiają również wnioski przedstawicieli instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępstw. Wniosek T. Kościńskiego ta nie spotkał się z odzewem i NBP nadal prowadzi prace nad wprowadzeniem do obiegu nowego banknotu, który najprawdopodobniej trafi do obiegu już w lutym 2017r.

.

Dlaczego Jan III Sobieski?

Z uwagi na zachowanie chronologii w serii „Władcy polscy”. Wizerunek stworzył Andrzej Heidrich, który również jest autorem obecnych banknotów o nominałach: 10, 20, 50, 100 i 200 zł.

.

Nowy banknot 500 zł w obiegu od lutego 2017r.