Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

zatrudnienie1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe uwarunkowania i procedury w zakresie sezonowego zatrudniania obcokrajowców.

.

Kiedy możliwe jest sezonowe zatrudnienie?

Możliwe ono jest dla pracowników podejmujących zatrudnienie w branżach uzależnionych od zmian pór roku. Branże te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2348).

.

Długość sezonowego zatrudnienia…

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie wydawane jest na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Okres ten liczony jest od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen.

Należy pamiętać, że rok 2018 jest okresem przejściowym, w którym cudzoziemiec może jeszcze pracować na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej.

.

Opłata skarbowa…

Za wydanie zezwolenia należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł.

.

Jakie informacje zawiera zezwolenie?

Dokument wydawany jest dla określonego cudzoziemca. Zawiera ono:
– podmiot powierzający wykonanie pracy albo liczbę godzin pracy w tygodni lub miesiącu;
– rodzaj umowy (o pracy / cywilnoprawna)
– okres ważności zezwolenia

.

Należy pamiętać także, aby pracodawca zatrudniający cudzoziemca, po wpisani wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków oraz po wjeździe obcokrajowca na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w cel wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, złożył u starosty kopię dokument uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie tego pobyt.

 

epsilon