Firmy budowlane kupują za granicą… dlaczego?

Firmy budowlane kupują za granicą… dlaczego?

Od tego roku znaczna część podwykonawców branży budowlanej została objęta tzw. odwrotnym obciążeniem VAT. Osoby te zaczynają masowo kupować za granicą. Dlaczego?

.

Na czym polega odwrotne obciążenie VAT?

Polega na wystawianiu faktur sprzedaży przez określone w przepisach grupy przedsiębiorców bez wykazywania stawki i kwoty VAT. Na fakturze obowiązkowo znajduje się opis: „odwrotne obciążenie”, a sama stawka VAT i kwota jest nieuzupełniona.

.

Dlaczego osoby objęte odwrotnym obciążeniem zaczęły kupować za granicą?

Czynny podatnik VAT objęty odwrotnym obciążeniem wystawia faktury bez VAT, ale zakupów towarów i usług dokonuje z ceną zawierającą podatek ten podatek. Kwota podatku VAT z zakupów może zostać odzyskana, jednak należy zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki wykazany w deklaracji VAT. Jednak związane jest to z przedstawieniem wszystkich faktur zakupowych. W celu obejścia procedury i wnioskowania przed Urzędem o zwrot przedsiębiorcy doszli do wniosku, że bardziej opłacalne jest dokonywanie zakupów w krajach UE, gdzie podatnicy nie płacą podatków VAT.

W konsekwencji przedsiębiorcy wolą wydać więcej za sprowadzenie towarów i materiałów zza granicy, niż kupić je w kraju. Dzięki czemu unikają problemów ze zwrotem podatku i czekania na odzyskanie kwoty podatku VAT, zachowując tym samym płynność finansową.

.

Dlaczego polskie firmy niechętnie występuję do zwrot VAT do Urzędów?

Po pierwsze odstrasza czas oczekiwania na zwrot VAT, który w praktyce przeciętnie wynosi 3 miesiące.

Po drugie zniechęca do tego samo Ministerstwo Finansów, które straszy kontrolami i odmowami zwrotu (tzn. zatrzymaniami wypłaty kwoty VAT podlegającej zwrotowi). Wysokość kwoty zwrotów VAT, w stosunku do których urząd skarbowy odmówił ich wypłaty w 2016 roku wzrosła o miliard złotych. Ekonomiści oszacowali, że w I półroczu 2016 roku wartość wstrzymanych zwrotów VAT wzrosła aż o 288% w porównaniu do poprzedniego okresu.

Dlatego bezpieczniej dla tych przedsiębiorców jest szukanie innych rozwiązań. Zakupy za granicą są dla nich idealnym rozwiązaniem na powyższy problem.

.

epsilon