Emerytura i renta od 1000 zł

Emerytura i renta od 1000 zł

1 grudnia 2016r. Sejm uchwalił ustawę, która od 1 marca 2017 r. podwyższa  najniższą emeryturę i rentę do 1 000 zł.

.

  • Już od marca 2017r. najniższe emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1000 zł (wzrost o 117,44 zł).
  • Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł (wzrost o 98,65 zł).
  • Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł (wzrost o 73,25 zł).
  • Emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe) zostaną podniesione o 0,73%.

Zmiana dotyczy grupy osób, które oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego spełniły również warunki stażowe – 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Podwyższenie najniższej emerytury do 1000 zł oznacza, że najniższa emerytura w 2017 r. będzie stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W konsekwencji zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 000 emerytów i rencistów z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 285 000 osób pobierających renty socjalne oraz dla ok. 350 000 ludzi pobierających emerytury i renty z KRUS.

.

Emerytura i renta od 1000 zł