Dłuższa rejestracja VAT

Dłuższa rejestracja VAT

Dla przedsiębiorców rejestracja na VAT znacznie się wydłużyła. A wszystko dzięki urzędnikom odwiedzającym firmy nawet w sobotnie poranki, w celu kontroli.

p

Zarejestrować się na VAT ciężko…

Obecnie zakładający działalność i rejestrujący się na VAT są dokładnie sprawdzani przez urzędników.

Jak pisze jeden z przedsiębiorców na stronie www. rp.pl:

Założyłem firmę i 3 lutego złożyłem wniosek o rejestrację na potrzeby VAT. Pod koniec kwietnia dostałem pismo z urzędu, że sprawa zostanie załatwiona w czerwcu. A w ostatnią sobotę o godz. 9 miałem wizytę urzędnika w mieszkaniu, które wskazałem w zgłoszeniu jako siedzibę działalności.

p

To skutek nowych przepisów obowiązujących od stycznia 2017 r. mających na celu walkę z wyłudzeniami podatku VAT. Urzędnicy zostali zobowiązani do przeprowadzania wizji lokalnych w nowych firmach. Służy to wyeliminowaniu tzw. słupów, czyli przedsiębiorstw „widm” , które działają tylko po to, aby wyłudzić podatek.

Cel szczytny, jednak problem w tym, że Urząd Skarbowy posiada za małą ilość pracowników do skutecznego wywiązywania się z rozporządzeń w tym zakresie. Co powoduje rosnące kolejki i problemy w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców, którzy muszą odwlekać moment wykonywania usług i wystawiania faktur. Często ich kontrahenci nie chcą zawierać z nimi umów współpracy, do momentu jak nie będą czynnymi podatnikami VAT.

p

***

p

Wyrejestrowanie z VAT może nastąpić szybciej niż myślisz…

To również wynik zmian w ustawie o VAT, które weszły w życie z początkiem roku.

p

Zgodnie z art. 96 ust. 9 Naczelnik Urzędu Skarbowego może wykreślić podatnika z VAT w sytuacji, kiedy:

  1. Podatnik nie istnieje lub mimo podjętych prób przez urząd nie udało się uzyskać kontaktu z przedsiębiorcą
  2. W okresie 6 miesięcy lub 2 kwartałów pod rząd nie złożył w ogóle deklaracji VAT lub złożył wszystkie dokumenty z zerowymi kwotami
  3. Zawiesił prowadzenie działalności na okres co najmniej 6 miesięcy
  4. Dane w zgłoszeniu okażą się niezgodne z prawdą
  5. Wystawił dokumenty na czynności, które w rzeczywistości nie zostały dokonane

p

Skarbówka ostro zabrała się do wykreślania przedsiębiorców z rejestru VAT. Jak podała „Rzeczpospolita” spotkało to już ok. 40 tys. firm. Powodem wykreślenia większości było to, że nie prowadziły w ostatnich miesiącach działalności gospodarczej.

p

Jak się uchronić przed wykreśleniem z VAT?

  • Terminowo składać deklaracje VAT
  • W deklaracji VAT można podać aktualny numer telefonu, aby urzędnik mógł się skontaktować z przedsiębiorcą, w celu wyjaśnienia jakiejkolwiek wątpliwości
  • Zaktualizować CEiDG o właściwy adres korespondencyjny, abyśmy nie przeoczyli żadnego listy z Urzędu Skarbowego
  • Pamiętać, aby raz na 6 miesięcy dokonać jakiejkolwiek sprzedaży lub zakupu.

p

epsilon