Czy zakup roweru na firmę będzie kosztem uzyskania przychodu?

Czy zakup roweru na firmę będzie kosztem uzyskania przychodu?

Sezon letni aż nastraja, aby przesiąść się z samochodu na rower. Jest nie tylko tańszym, ale w wielu miejskich korkach szybszym środkiem lokomocji. Jednak czy zakup roweru przedsiębiorca może ująć w kosztach?

.

Kwestia ta jest istotna szczególnie dla osób, które samodzielnie prowadzą działalność i mają już w swojej firmie samochód.

p
Rower w firmie tak, ale trzeba udowodnić zasadność wydatku

Aby wydatek można ująć w koszty musi być powiązany z uzyskaniem przychodu lub utrzymaniem (zabezpieczeniem) jego źródła. Jednocześnie przepisy nie mogą wprost wykluczać danego wydatku z kosztów.Tak sformułowana definicja powoduje, że oprócz znajomości przepisów należy znać również praktykę, gdyż w grę wchodzą subiektywne opinie urzędników mówiące o tym, czy coś może być kosztem.

W przypadku roweru każdy przedsiębiorca może zdecydować, że dla niego najwygodniejszym i najefektywniejszym w firmie środkiem transportu jest rower.

p

Jak udowodnić zasadność wydatku?

Argumentami mogą być tutaj:

  • konieczność dojazdów do biura, gabinetu, siedziby klienta, na miejsce wykonania usługi itp.
  • możliwość szybszego dotarcia do kontrahentów, klientów, czy partnerów biznesowych,
  • niskie koszty eksploatacji

Oczywiście należy pamiętać, by każdy wydatek był udokumentowany fakturą.

p

Odliczenie VAT i PIT

Jeśli chodzi o przepisy podatkowe to pozwalają one odliczyć 100% VAT od zakupu roweru  i jego części. Nie mamy tutaj ograniczeń takich, jak w przypadku samochodów.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego PIT rower można ująć albo bezpośrednio w koszty (wartość roweru poniżej 3500 zł), a nawet skorzystać z amortyzacji jednorazowej.

p
Czy posiadanie w firmie samochodu wyklucza zakup roweru do firmy?

Wielu przedsiębiorców mających już samochód w firmie (środek trwały, czy na zasadach leasingu) lub mający pojazd prywatny wykorzystywany do działalności zastanawia się, czy zakup roweru będzie mógł ująć w koszty? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak.

p

Posiadanie pojazdu w firmie nie wyklucza rozliczanie zakupu roweru w kosztach.

.

Wystarczy, że przedsiębiorca:

  • wskaże, że wydatek przedkłada się na wyniki firmy (np. przedsiębiorca omija korki, przez co dociera do większej ilości klientów, jak również koszt utrzymania jest znacznie mniejszy niż samochodu),
  • jest w stanie udowodnić, że wykorzystuje rower do celów firmowych,
  • może wykazać kiedy korzysta z roweru, a kiedy z samochodu.

p
Udowodnienie potrzeby zakupu roweru do firmy, pomimo posiadania pojazdu nie powinno być trudne. Rower jest tańszy w utrzymaniu, a także pozwala na szybsze poruszanie się po zakorkowanym mieście. Jednak do dłuższych podróży, czy takich, które wymagają przewiezienia towaru potrzebny jest samochód.
p

epsilon