Co to jest i czy musisz sporządzać JPK?

Co to jest i czy musisz sporządzać JPK?

W mediach i prasie pojawiają się informacje, że rząd polski chcąc uszczelnić system podatkowy (zwłaszcza VAT) stopniowo wprowadza do życia przedsiębiorcy plik JPK. Chodzi tutaj o nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku przekazywania dodatkowych, szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej działalności za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Kto jest objęty tym obowiązkiem? Sprawdź, czy czasami to nie jesteś Ty…

.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nic innego, jak przekazanie do Urzędu Skarbowego przez podatników, którzy prowadzą księgowość przy użyciu programów komputerowych odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej (XML), ale według odpowiedniego wzoru. Na stronie Ministerstwa Finansów istnieją wytyczne co do struktur logicznych w postaci elektronicznej dotyczące ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych (www.mf.gov.pl w częściach: Administracja Podatkowa i Kontrola Skarbowa).
Koncepcja JPK w różnych wariantach funkcjonuje już w wielu innych krajach Unii Europejskiej takich, jak Francja, Holandia, Austria, Portugalia, Słowenia, Estonia, czy Luksemburg.

..

Kogo i od kiedy będzie obowiązywał JPK?

Obowiązek przekazywania JPK objął już od 1 lipca 2016 r. duże firmy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa będą do tego zobowiązane dopiero po 1 stycznia 2017r., a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018r.

.

Co to jest i czy musisz sporządzać JPK?

.

Z czego składa się JPK?

Zakres danych składający się na JPK obejmuje 7 struktur:

 • JPK_KR: księgi rachunkowe,
 • JPK_WB: wyciąg bankowy,
 • JPK_MAG: magazyn,
 • JPK_VAT: rejestr (ewidencja) zakupów i sprzedaży VAT
  (jako jedyne struktura wysyłana obowiązkowo (bez wezwania z urzędu)
  co miesiąc do 25-go dnia za miesiąc poprzedni).
 • JPK_FA: faktury sprzedaży VAT,
 • JPK_PKPIR: Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP: Ewidencja przychodów.

Struktury te odnoszą się do danych finansowo-księgowych przedsiębiorców, a w szczególności informują o dokumentach źródłowych stanowiących podstawę obliczenia ich zobowiązań podatkowych.

Należy zauważyć, że dla mikroprzedsiębiorców JPK_VAT wchodzi od 01.01.2018r., natomiast pozostałe struktury zaczną ich obowiązywać od 01.07.2018 r.

Z wypisanych 7 struktur sześć z nich należy przekazać do Urzędu Skarbowego dopiero na jego prośbę. Wówczas taką dokumentację można przekazać na nośnikach komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Natomiast struktura nr 4 (rejestry zakupu i sprzedaży VAT) przedsiębiorca będący VATowcem ma obowiązek przekazywać w formie elektronicznej co miesiąc (bez wezwania z Urzędu Skarbowego) do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (niezależnie od tego, czy jest objęty VAT kwartalnym, czy nie). Zatem VATowiec kwartalny wysyła JPK_VAT co miesiąc, a deklarację VAT-7K (jak dotychczas co kwartał).

.
Co to jest i czy musisz sporządzać JPK?.

Czy wdrożenie i generowanie JPK będzie skomplikowane?

Mali przedsiębiorcy, którzy działają na prostych programach księgowych nie powinni mieć problemu z wdrożeniem i generowaniem JPK. Jednakże w przypadku przedsiębiorstw działających na zintegrowanych systemach różnych dostawców, jak również wykorzystujących dedykowane dla nich rozwiązania, implementacja JPK może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

.

Jakie korzyści niesie JPK?

 • Przekazywanie danych do kontroli w formie elektronicznej JPK na pewno skróci czas przesyłania organom skarbowym informacji podczas przeprowadzanej kontroli.
 • Spójny format, łatwy do analizy może być również znacznym ułatwieniem zarówno dla audytorów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
 • Taka forma komunikacji powinna skuteczniej i szybciej wychwytywać nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie wyłudzeń VAT, czy unikania opodatkowania.

Rząd liczy, że wprowadzenie JPK zwiększy efektywność kontroli, co z kolei znacznie zmniejszy lukę podatkową VAT. Obecnie wynosi ona ok. 53 mld zł, JPK ma podnieść wpływy do budżetu państwa o 15 mld zł. Czy to się uda?

.

Jakie wady ma JPK?

System sam w sobie jest nie jest złym pomysłem na uszczelnienie systemu podatkowego, jednak jego szybkie i – wydaje mi się – nieprzemyślane do końca wdrożenie przyniesie satysfakcję tylko i wyłącznie organom podatkowym czerpiącym korzyści materialne na początkowych błędach przedsiębiorców, którzy nie mieli czasu na skuteczne dostosowanie programów księgowych i wdrożenie systemu w firmie. Ministerstwo Finansów nawet nie zapewniło firmom platformy do testów i na chwilę obecną przedsiębiorca nie ma możliwości skontrolowania poprawności sporządzonego pliku JPK. Dodatkowo nie posiadamy jeszcze informacji o zabezpieczeniach infrastruktury, która będzie operować danymi przedsiębiorców.
I już pomijając koszty wdrożenia JPK w firmach, jak i w organach podatkowych, które będą dość wysokie; na samo opracowanie aplikacji dla organów do obsługi JPK, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów już planuje przeznaczyć kwotę około 55 mln zł. To zastanawiam się skutecznością korzystania z otrzymanych danych. Na chwilę obecną Urzędy jeszcze nie są w stanie dokonywać weryfikacji przesłanych plików JPK z uwagi na brak odpowiedniej platformy (w skrócie urząd przyjmuje pliki bo musi, ale jeszcze nie ma właściwych narzędzi do ich weryfikacji).

.

Co to jest i czy musisz sporządzać JPK?