Rozliczenia z ZUS. Co warto wiedzieć?

zus

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mają obowiązek opłacania składek ZUS za siebie oraz zatrudnianych przez siebie pracowników. Powinny robić to od dnia rozpoczęcia działalności, a przerwa w płatnościach może mieć miejsce tylko w przypadku jej zawieszenia. Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ponadto przedsiębiorca może dobrowolnie opłacać ubezpieczenie chorobowe. W 2020 roku składki ZUS wzrosną, warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Terminy i stawki opłat

Osoba fizyczna, która prowadzi swoją działalność, do rozliczania się z ZUS powinna używać miesięcznej deklaracji ZUS DRA. Jeśli nie zatrudnia ona pracowników, za których zobowiązana jest odprowadzać składki, musi zrobić to do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym wypadku ma czas do 15 dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni). W nowym, 2020 roku składki będą wynosić odpowiednio:

  • Ubezpieczenie emerytalne: 612,19 zł
  • Ubezpieczenie rentowe: 250,90 zł
  • Ubezpieczenie chorobowe: 76,84 zł
  • Ubezpieczenie wypadkowe: 52,37 zł (Taką wysokość składki opłaca sam przedsiębiorca lub przedsiębiorca, który zatrudnia do 10 pracowników. Kwota ta ulega zmianie jeśli przedsiębiorca zatrudnia powyżej 10 osób).
  • Fundusz Pracy: 76,84 zł
  • Ubezpieczenie zdrowotne: wartość poznamy w styczniu 2020 r.

Za podstawę wymiaru składek będzie uważało się kwotę nie niższą niż 3136,20 zł, czyli około 60% przeciętnego prognozowanego w 2020 roku miesięcznego wynagrodzenia.
Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić m.in. kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyźni powyżej 60 roku życia.

Ulgi ZUS

W opłacaniu składek ZUS przewidziane są pewne ulgi. Przedsiębiorstwa, które będą zarabiały mniej niż 63 tys. zł, będą mogły skorzystać z programu „mały ZUS”, by nie płacić pełnych składek. Podobnie będzie z nowymi przedsiębiorcami, którzy będą mogli opłacać tzw. preferencyjny ZUS. Osoba, która zakłada swoją działalność i gubi się w meandrach przepisów, powinna poprosić o pomoc z rozliczaniem ZUS doświadczone biuro księgowe. Specjaliści dokładnie wszystko wyjaśnią i pomogą uniknąć problemów związanych z wyliczeniami, deklaracjami i terminami.