Zarządzanie inwestycją i projektami

Musisz pamiętać i mieć świadomość, iż pozyskanie środków zewnętrznych to zawsze pierwszy i do tego wcale nie największy krok do sukcesu. Pozyskane środki należy zawsze właściwie wydać oraz rozliczyć z poszanowaniem procedur i wytycznych obowiązujących w danym programie. W ramach usługi zarządzania projektami uzyskasz u nas pomoc przy proceduralnej, merytorycznej i finansowej obsłudze projektu zgodnie z uwarunkowaniami umowy o dofinansowanie projektu oraz procedur obowiązujących w ramach konkretnego programu.

Co więcej, jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów na rynku, jeśli nie jedynym, który w ramach zarządzania projektem lub oddzielnie jest w stanie świadczyć na najwyższym poziomie unikalną usługę tzw. pre kontroli. Usługa pre kontroli w ogólnym znaczeniu polega na kontroli zgodności realizowanych projektów z wymogami umowy o dofinansowanie, procedurami finansowym, prawem zamówień publicznych, czy też procedurami konkurencyjności zamówień. Ma na celu wskazanie punktów wrażliwych, określenie nieprawidłowości oraz braków formalnych w realizowanym projekcie. Ponadto, służy do usunięcia nieprawidłowości lub wskazania działań korygujących, a także opracowania ewentualnych interpretacji legislacyjnych niwelujących stwierdzone uchybienia lub ich minimalizacji. Wszystko to po to aby jak najlepiej przygotować projekt/inwestycję do kontroli zewnętrznej i uniknąć zbędnego i przykrego obowiązku zwrotu otrzymanych czy też przyznanych środków.

Ponadto w ramach zarządzania inwestycją oferujemy Twojej firmie również kompleksowe wsparcie i pomoc przy rozwiązaniu bieżących problemów przy inwestycjach realizowanych bez wsparcia zewnętrznego, w tym zwłaszcza w powiązaniu z usługami nadzoru inwestorskiego.