Usługi doradcze i eksperckie

Standardowo usługa ta ma na celu dostarczenia fachowej wiedzy i doradztwa w zakresie funduszy europejskich w powiązanych ze sobą merytorycznie obszarach:

  • Planowania źródeł finansowania projektów infrastrukturalnych oraz z zakresu rozwoju zasobów ludzkich;
  • Tworzenia strategii i taktyki ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach danego programu i pozostałych zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju;
  • W zakresie organizowania systemu pozyskiwania środków europejskich i zewnętrznych;
  • W zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi środkami europejskimi.

Niemniej jednak w praktyce inwestycyjnej często pojawiają się problemy i sytuacje, z których wydaje się że nie ma dobrego wyjścia. Jesteśmy również od tego aby zmierzyć się właśnie z takimi wyzwaniami. Sytuacje bez wyjścia i problemy bez rozwiązania to coś w czego istnienie po prostu nie wierzymy i chcemy abyś i Ty w wyniku naszej współpracy zyskał niezbędną pewność, iż z każdej, nawet najbardziej pozornie beznadziejnej sytuacji można znaleźć wyjście.