Studia wykonalności, biznesplany i wnioski

Planując realizację nawet najmniejszego przedsięwzięcia gospodarczego, najważniejszą kwestią jest zaplanowanie i przeanalizowanie wszystkich istotnych aspektów, w celu oszacowania jego realności i opłacalności, żeby uniknąć niepotrzebnych strat finansowych.

Jest to podstawowa zasada i polityka ekonomiczna wielu liczących się firm, jest to przykład do naśladowania. Stworzono zatem narzędzia które umożliwiają tego typu oszacowanie i wyeliminowanie zbędnego ryzyka, należy z nich tylko umieć korzystać lub wiedzieć kto umie pomóc Ci z nich skorzystać.

Nasza oferta obejmuje opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania, kredytu lub pożyczki na planowane przedsięwzięcie. Zarówno Instytucje Finansowe, Banki jak i Instytucje Zarządzające Programami w zakresie Funduszy Unijnych oraz częstokroć kadra zarządzająca daną Firmą wymagają zaprezentowania i dokonania analizy opłacalności i wykonalności danego przedsięwzięcia, zanim zostaną przeznaczone na nie środki finansowe. Takimi narzędziami planistycznymi służącymi ocenie opłacalności, są przede wszystkim:

  • Biznesplany
  • Studia Wykonalności
  • Analizy

Potrzebną dokumentację przygotowujemy kompleksowo, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta i z zachowaniem pełnej tajemnicy. Opracowania zawierające prawa autorskie są automatycznie przekazywane na Zamawiającego, dzięki czemu Zamawiający zyskuje niepowtarzalne opracowanie i gwarancję nie wykorzystania pomysłu i innych istotnych kwestii przez osoby trzecie.