Aktualności

Kolejny sukces naszej firmy – pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój dziedzictwa kulturowego

Kolejny sukces naszej firmy – pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój dziedzictwa kulturowego

Miło nam poinformować, iż odnieśliśmy kolejny sukces w pozyskiwaniu dofinansowań dla inwestycji w ramach Rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego – Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Uchwałą nr 263/16 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z dnia 23 lutego 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania 18 projektów, wśród których znalazł się projekt naszego klienta – Komitetu Kopca Kościuszki – RPMP.06.01.01-12-0104/16 „Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. Kościuszko – bohater wciąż potrzebny w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj Dalej…

Pozyskaliśmy dofinansowanie na innowacje technologiczne

Jest nam miło poinformować, iż został rozstrzygnięty konkurs do poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). W ramach tego działania spośród 407 zgłoszonych projektów dofinansowanie przyznano jedynie 133, wśród których znalazł się projekt opracowany przez EPSILON Księgowość i Inwestycje Sp. z o.o.

.

Pozyskaliśmy dofinansowanie na innowacje technologiczne

.

Lista rankingowa projektów w ramach II konkursu dla
poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne