Aktualności

Nowości aktualności informacje listopad 2023

Nowości, aktualności, informacje

czyli najnowszy newsletter od:

Newsletter na listopad 2023

 

 

do pobrania tutaj:

Newsletter-listopad -2023

a w nim znajdziesz nowości, aktualności, i  informacje o:

  • o powracającym od 1 stycznia 2024 podatku minimalnym;

Przedsiębiorcy już wkrótce ponownie zmierzą się z problemem podatku minimalnego. A zatem po dwuletnim zawieszeniu, a więc od 1 stycznia 2024 r. wraca ten podatek. Zatem niektóre firmy będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji i wyliczeń w tym zakresie. W efekcie w 2025 roku po raz pierwszy odprowadzą ten podatek.

Podatek minimalny wprowadziły przepisy Polskiego Ładu. Celem tych przepisów było opodatkowanie firm na podatku CIT, które wykazują stratę podatkową lub nie przekraczają 2% progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Przepisy w zakresie tego podatku były niejasne, a skomplikowany wzór jego obliczenia oraz szeroki katalog wyłączeń sprawiły wiele trudności. Rząd po krytyce tego podatku czasowo wycofał się z tego pomysłu – odsunął o 2 lata termin wejścia w życie tego podatku.

  • o limitach gotówkowych w 2024 roku;

W 2024 roku miały obowiązywać kolejne zmniejszenia limitu transakcji gotówkowych. W konsekwencji limit transakcji gotówkowych między firmami miał wynosić do 8000 zł. A ponadto planowano wprowadzenie nowego limitu w kwocie 20 000 zł dla transakcji między firmami a osobami fizycznymi (B2C). W międzyczasie po wielu naciskach ustawodawca wycofał się z wprowadzenia tych zmian. W efekcie limit transakcji gotówkowych pozostaje bez zmian – tj. 15 000 zł dla transakcji między przedsiębiorcami (B2B).

  • jakich dokumentów nie wystawisz w KSEF w 2024 roku;

Nie wszystkie dokumenty widnieją w KSeF. Zatem warto sprawdzić, jakie dokumenty będą
dostępne w systemie rządowym.

Jeśli ci się podoba, polub nas na:

Facebook EP

Fundusze europejskie – nabór wniosków!

 

źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=563056512525754&set=a.142289671269109

07.02.2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania  „Ścieżka SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.  Na dofinansowanie projektów w pierwszym naborze przeznaczono aż 4,45 mld zł.

Działanie ma na celu kompleksowe wsparcie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności ma wzmacniać zdolności badawczo – rozwojowe i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Dodatkowo możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Innymi słowy, Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów. Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Moduły można realizować w powiązaniu lub mogą być realizowane niezależnie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie od 21 lutego 2023 r. do 09 maja 2023 r. do godz. 16:00.

Kolejny nabór już od 10.05.2023 r. do 30.06.2023 r.

Epsilon Księgowość i Inwestycje sp. z o.o. przygotuje dla ciebie kompleksowo dokumentację aplikacyjną.  Następnie przeprowadzi cię przez wszystkie etapy naboru, aż do  zawarcia umowy o dofinasowanie. W dziedzinie Fundusze europejskie mamy ponad 15 letnie doświadczenie!

Podsumowując, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Podst.inf_Scieżka_SMART_FENG

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Ścieżka SMART – PARP

Jak prawidłowo kalkulować koszty i przychody firmy?

faktury

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania wielu formalności. Przedsiębiorca musi przede wszystkim prowadzić ewidencję swoich przychodów oraz kosztów, co jest podstawą do wyliczenia wysokości podatku dochodowego, składek ZUS, a także podatku VAT. Aby jednak obliczenia były poprawne, należy kierować się kilkoma zasadami. Czytaj Dalej…